Blues Cruisers

Waymond Harding (voc, sax), Wolfgang Jost (g),

Ede Keiser (b), Frank Wiedemann (dr)

Gegründet 1990. Blues, Rock, Soul, Funk.